LANGKAH 1: Tekan butang "HOME" pada alat kawalan anda.

LANGKAH 2: Gerakkan pilihan anda ke SETTINGS dan tekan “OK”.

LANGKAH 3: Gerakkan pilihan anda ke Display dan tekan “OK”.

LANGKAH 4: Gerakkan pilihan anda ke TV Settings dan tekan “OK”.

LANGKAH 5 Gerakkan pilihan anda ke Conversion for 4:3 Input Video, pilih tetapan yang diinginkan dan tekan “OK”.

LANGKAH 6: Pilih Yes, continue dan tekan "OK" untuk mengesahkan perubahan tetapan. Sebaliknya, pilih No, go back untuk membatalkan sebarang perubahan.