LANGKAH 1: Tekan butang "HOME" pada alat kawalan anda.

LANGKAH 2: Gerakkan pilihan anda ke PREFERENCES dan tekan “OK”.

LANGKAH 3: Gerakkan pilihan anda ke Language dan tekan "OK".

LANGKAH 4: Pilih bahasa yang diinginkan dan tekan "OK".

LANGKAH 5: Pilih Yes, continue dan tekan "OK" untuk mengesahkan perubahan tetapan. Sebaliknya, pilih No, go back untuk membatalkan sebarang perubahan.