Tidak, perkhidmatan prabayar NJOI hanya boleh digunakan pelanggan NJOI.