Tidak semestinya. Namun, majoriti saluran prabayar kami telah pun dihijrah ke HD. Sila rujuk di bawah untuk senarai penuh saluran prabayar kami.