Untuk pelanggan lama, anda boleh membeli pek atau saluran prabayar seperti biasa tanpa membeli Pek HD terlebih dahulu.

Bagi pelanggan baru, anda mesti membeli Pek HD sebelum dapat membeli pek atau saluran prabayar yang lain.