LANGKAH 1: Di alat kawalan anda, tekan butang “HOME” dan menu utama akan dipaparkan di bahagian bawah skrin.

LANGKAH 2: Gerakkan pilihan anda ke SETTINGS dan tekan “OK”.

LANGKAH 3: Gerakkan pilihan anda ke STB DIAGNOSTICS dan tekan “OK”.

LANGKAH 4: Rujuk kepada % kekuatan isyarat di bahagian kiri skrin.