LANGKAH 1: Tekan butang "HOME" pada alat kawalan anda.

LANGKAH 2: Gerakkan pilihan anda ke SETTINGS dan tekan “OK”.

LANGKAH 3: Gerakkan pilihan anda ke STB DIAGNOSTICS dan tekan “OK”.              

LANGKAH 4: Lihat status sambungan HDMI.