LANGKAH 1: Tekan butang "HOME" pada alat kawalan anda.

LANGKAH 2: Gerakkan pilihan anda ke SETTINGS dan tekan “OK”.

LANGKAH 3: Gerakkan pilihan anda ke STB DIAGNOSTICS dan tekan “OK”.

LANGKAH 5: Lihat Set Top Box Serial Number untuk nombor bersiri kotak.