LANGKAH 1: Tekan butang "HOME" pada alat kawalan anda.

LANGKAH 2: Gerakkan pilihan anda ke SETTINGS dan tekan “OK”.

LANGKAH 3: Gerakkan pilihan anda ke Installation Settings dan tekan "OK".

LANGKAH 4: Masukkan pin anda untuk mengakses tetapan ini (pin asal ialah 0000).

LANGKAH 5 Gerakkan pilihan anda ke Restore Factory Settings dan tekan "OK".

LANGKAH 6: Gerakkan pilihan anda ke Yes, continue dan tekan"OK" untuk mengesahkan pilihan anda. Sebaliknya, gerakkan pilihan anda ke No, go back untuk mengekalkan tetapan semasa.

LANGKAH 7: Slia but semula kotak anda.

LANGKAH 8: Skrin Tetapan Pemasangan Baru akan muncul. Pergi ke Tetapan Pemasangan Baru untuk panduan selanjutnya.