Tidak, aplikasi ini untuk pelanggan membeli saluran/pek/filem.