Tidak, pelanggan NJOI tidak dapat menggunakan perkhidmatan PVR atau OD.