Anda akan mula menikmati perkhidmatan NJOI setelah pemasangan dilengkapkan.