Setiap filem adalah sah selama 48 jam daripada pembelian melainkan dinyatakan sebaliknya. Sila ambil perhatian bahawa tiada bayaran balik jika anda tidak menonton filem dalam tempoh yang dinyatakan.