Anda boleh semak baki kredit dan tarikh luput baki kredit tersebut:

 

1. SMS

SMS 000<jarak>nombor kad pintar 12-digit ke 66688

Contoh:   000 012345678910

 

* Tertakluk kepada caj standard telekomunikasi dan Terma dan Syarat

 

2. NJOI WhatsApp

Langkah 1: Hatar Hi ke nombor NJOI WhatsApp (03 9543 8100)

Langkah 2: Hantar 2 untuk Semak / Tambah Kredit