Pengguna hanya perlu memasukkan kad pintar yang boleh ditemui menerusi saluran 200.