Notifikasi SMS akan dihantar ke pelanggan untuk memastikan anda mengetahui promosi terkini NJOI. Kami tidak akan memberi maklumat anda ke pihak lain untuk tujuan pemasaran.

 

Jika anda masih lagi ingin menghentikan langganan ini, sila ikut arahan di bawah:

SMS NJOI<jarak>STOP ke 66999

 

Tertakluk kepada caj standard telekomunikasi dan Terma dan Syarat