Menambah nilai sebelum tarikh luput baki kredit akan memperbaharui tempoh sah baki kredit dengan memberi 60 hari tambahan dari tarikh penambahan nilai.