Tidak ada sebarang pemberitahuan. Bagaimanapun, pengguna boleh menyemak tarikh tamat tempoh baki kredit pada bahagian skrin "top up" dan anda boleh tekan klik pada ikon 'i' untuk maklumat lanjut.