Tidak, ia bukan pembelian berkala. Pelanggan boleh memilih untuk memperbaharui langganan Pek HD mereka secara automatik tetapi ia boleh dibatalkan pada bila-bila masa.